016 25 50 45    016 25 49 45    0496 40 46 24

Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu ondervinden in vergelijking met vennootschappen:

|Comments are Off
Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu ondervinden in vergelijking met vennootschappen: Aftrekbaarheid van autokosten: ook in de personenbelasting worden autokosten voor zelfstandigen met een eenmanszaak aftrekbaar gemaakt in...

VOORAFBETALING VANAF KALENDERJAAR 2018 – VERHOGING VAN 2.25% NAAR 6.75%

|Comments are Off
In toenemende mate is de regering afhankelijk van de inkomsten uit ondernemingsfiscaliteit doch dwingt de economische realiteit haar de tarieven van de vennootschapsbelasting te verlagen. Terwijl de uitwerking van deze tariefverlaging in vennootschapsbelasting omgezet wordt in...

Beroepsinkomen of divers inkomen: band met beroepswerkzaamheid kan bepalend zijn

|Comments are Off
Inkomsten uit privé patrimonium zijn normaal gezien belastingvrij.  Indien je bijvoorbeeld privé je wagen verkoopt en hierop een meerwaarde realiseert dan is deze meerwaarde belastingvrij. Dit kan echter alsnog belastbaar worden indien deze activiteiten meer en meer lijken op een...

NIEUWE VOORSCHOTREGELING KWARTAALAANGEVERS HET VENIJN ZIT IN DE STAART!

|Comments are Off
We kondigden reeds aan dat de maandelijkse voorschotten zouden worden afgeschaft.  (art jan 2017) Nieuwe regeling vanaf tweede kwartaal 2017: enkel nog één decembervoorschot Artikel 2 van het KB van 16 februari 2017 vervangt thans de tekst van artikel 19 van het KB nr. 1. Het...

IS DE NIEUWE REGELING INZAKE DE DEELECONONOMIE IETS VOOR U?

|Comments are Off
Aanbieden van Diensten via een online erkend platform (erkenning door de overheid) Tussen particulieren personen die naast hun beroep(bijvoorbeeld advocaat) ook hun diensten als hobby kok wens uit te voeren en dit tegen betaling kunnen ook genieten van de gunstregeling....

Opheffing voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017

|Comments are Off
De minister van Financiën kondigt de opheffing aan van de betaling van voorschotten voor kwartaalindieners van btw-aangiften. Deze wijziging komt voor in een politieke nota van de minister in het kader van de voortzetting van de vereenvoudiging van de btw-wetgeving en...

Zelfstandigen vanaf juli 2017 automatisch vergoed bij hinder door werken

|Comments are Off
De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben. De nieuwe...

Vlaamse belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft

|Comments are Off
Op het vlak van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven wordt er opnieuw gesnoeid. De enig overblijvende vermindering, nl. die voor dakisolatie, wordt met ingang van aanslagjaar 2018 opgeheven in Vlaanderen. Artikel 145/47 wordt daartoe als volgt aangevuld...

DIVIDENDEN EN INTRESTEN – Roerende voorheffing

|Comments are Off
Het tarief van de roerende voorheffing stijgt vanaf 1 januari 2017 van 27% naar 30%. Ter herinnering, vóór 1 januari 2012 was het percentage nog 15%! Het tarief is op 5 jaar tijd dus verdubbeld. Ook het tarief voor een vervroegde uitkering van dividenden in het kader van een...

VENNOOTSCHAPSBELASTING – BELASTING TANKKAART

|Comments are Off
De vennootschap die, al dan niet kosteloos, een bedrijfswagen ter beschikking stelt van haar werknemer en waarmee die werknemer gratis privéverplaatsingen maakt, moet 17% van het bedrag van het voordeel van alle aard (van de werknemer) aangeven als een verworpen uitgave. Wanneer...
12