016 25 50 45    016 25 49 45    0496 40 46 24

Nieuws

Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu ondervinden in vergelijking met vennootschappen:

|Comments are Off
Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu ondervinden in vergelijking met vennootschappen: Aftrekbaarheid van autokosten: ook in de personenbelasting worden autokosten voor zelfstandigen met een eenmanszaak aftrekbaar gemaakt in...

VOORAFBETALING VANAF KALENDERJAAR 2018 – VERHOGING VAN 2.25% NAAR 6.75%

|Comments are Off
In toenemende mate is de regering afhankelijk van de inkomsten uit ondernemingsfiscaliteit doch dwingt de economische realiteit haar de tarieven van de vennootschapsbelasting te verlagen. Terwijl de uitwerking van deze tariefverlaging in vennootschapsbelasting omgezet wordt in...

Beroepsinkomen of divers inkomen: band met beroepswerkzaamheid kan bepalend zijn

|Comments are Off
Inkomsten uit privé patrimonium zijn normaal gezien belastingvrij.  Indien je bijvoorbeeld privé je wagen verkoopt en hierop een meerwaarde realiseert dan is deze meerwaarde belastingvrij. Dit kan echter alsnog belastbaar worden indien deze activiteiten meer en meer lijken op een...

NIEUWE VOORSCHOTREGELING KWARTAALAANGEVERS HET VENIJN ZIT IN DE STAART!

|Comments are Off
We kondigden reeds aan dat de maandelijkse voorschotten zouden worden afgeschaft.  (art jan 2017) Nieuwe regeling vanaf tweede kwartaal 2017: enkel nog één decembervoorschot Artikel 2 van het KB van 16 februari 2017 vervangt thans de tekst van artikel 19 van het KB nr. 1. Het...