016 25 50 45    016 25 49 45    0496 40 46 24

Nieuws

IS DE NIEUWE REGELING INZAKE DE DEELECONONOMIE IETS VOOR U?

|Comments are Off
Aanbieden van Diensten via een online erkend platform (erkenning door de overheid) Tussen particulieren personen die naast hun beroep(bijvoorbeeld advocaat) ook hun diensten als hobby kok wens uit te voeren en dit tegen betaling kunnen ook genieten van de gunstregeling....

Opheffing voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 1 april 2017

|Comments are Off
De minister van Financiën kondigt de opheffing aan van de betaling van voorschotten voor kwartaalindieners van btw-aangiften. Deze wijziging komt voor in een politieke nota van de minister in het kader van de voortzetting van de vereenvoudiging van de btw-wetgeving en...

Zelfstandigen vanaf juli 2017 automatisch vergoed bij hinder door werken

|Comments are Off
De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben. De nieuwe...

Vlaamse belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft

|Comments are Off
Op het vlak van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven wordt er opnieuw gesnoeid. De enig overblijvende vermindering, nl. die voor dakisolatie, wordt met ingang van aanslagjaar 2018 opgeheven in Vlaanderen. Artikel 145/47 wordt daartoe als volgt aangevuld...