• by: Prymacc
  • February 17th, 2021
  • Category:

Administratieve schorsing van de invordering voor ondernemingen


De FOD Financiën stelt alles in het werk om ademruimte te geven aan de ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis.

Daarom hebben we beslist om lastens deze ondernemingen de invordering van de 'coronaschulden' tijdelijk te schorsen. De schorsing geldt voorlopig tot en met 31 maart 2021.

Voor welke ondernemingen?
De schorsing van de invordering geldt voor de ondernemingen die enkel 'coronaschulden' hebben, dat wil zeggen fiscale en niet fiscale schulden verschuldigd sinds 1 januari 2020.

Uitzondering
De schorsing van de invordering geldt niet voor:

  • schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen
  • verbeurdverklaringen
  • penale boeten (met in het bijzonder de coronaboeten)
  • de schulden van alimentatievorderingen
Welke maatregelen blijven toegestaan?
  • kennisgevingen van schulden aan notarissen
  • toepassing van de fiscale balans
  • bewarende maatregelen
  • stuiting van de verjaring
Deze schorsing van de invordering staat niet gelijk met een kwijtschelding van de 'coronaschulden'. Deze schulden zullen ondanks alles nog altijd moeten betaald worden, en de nalatigheidsinteresten blijven verder lopen tijdens de schorsingsperiode. Het is dus wenselijk om te betalen als u hiertoe de mogelijkheid heeft, of zo niet contact op te nemen met een van onze infocenters om een oplossing te zoeken.
Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34