• by: Prymacc
  • February 3rd, 2021
  • Category: Buitenland

Belasting op onroerende goederen in het buitenland. Goed nieuws!?


U heeft een onroerend goed in het buitenland, en daarvoor betaalt u ook belastingen in het buitenland. Daarnaast moeten Belgische Belastingplichtigen hun buitenlandse onroerende inkomsten aangeven in hun Belgische aangifte.

Wat moest er aangegeven worden in het verleden?
Het geschatte KI in het buitenland. Deze lagen doorgaans hoger dan de KI’s in België en de Belgische regering werd hiervoor recent door het Europees Hof op de vingers getikt. 

Toekenning KI voor buitenlands onroerend goed – de nieuwe regels

De wetgever heeft het probleem opgelost door aan uw onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen, eveneens een kadastraal inkomen toe te kennen. 
Hoe wordt dat KI berekend? Op dezelfde basis als voor een in België gelegen gebouw, dus in principe op de normale netto huurwaarde op 1 januari 1975, of, bij gebrek aan gegevens, door op de verkoopwaarde (eveneens op 1 januari 1975) een tarief van 5,3 % toe te passen. Is die referentie ook niet voorhanden, dan zal het de actuele normale verkoopwaarde zijn, waarop een correctiefactor wordt toegepast van 15,036% voor het jaar 2020. Voor gronden wordt een tarief van 2 EUR per hectare gehanteerd.

Aangifteverplichting 

Koopt u in 2021 een onroerend goed in het buitenland, dan moet u binnen de 4 maanden vanaf de aan- of verkoop in 2021 een aangifte formulier indienen.
 
Let wel: had u op 31 december 2020 al vastgoed in het buitenland, dan ontsnapt u niet aan de aangifte verplichting, maar dan krijgt u tot 31 december 2021 de tijd om de aangifte te doen. 

Wat gaat dit u kosten?

De aangifte van een buitenlands onroerend goed in uw Belgische aangifte  betekent niet automatisch dat het in België ook effectief zal belast worden: dat hangt af van het feit dat België al dan niet met dat specifiek land een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. 

Boeten

Wie zijn aangifteverplichting niet of laattijdig nakomt, riskeert een boete van 250 tot 3.000 EUR.

Inwerkingtreding

De wijzigingen inzake de belastbare grondslag in de personenbelasting gelden vanaf het aanslagjaar 2022, inkomsten 2021.Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34