• by: Prymacc
  • June 1st, 2021
  • Category:

De heropstartlening voor ondernemingen met liquiditeitsproblemen


Vele ondernemingen hebben het momenteel financieel zeer moeilijk, omdat ze noodgedwongen een tijd lang moesten sluiten of nog gesloten zijn, en daardoor geen of tegenvallende inkomsten hebben. Terzelfdertijd moeten zij bij de heropstart toch over de nodige liquide middelen beschikken om o.m. bestellingen te kunnen plaatsen, of om andere noodzakelijke heropstartkosten te kunnen doen. De Vlaamse regering pakt uit met een nieuw initiatief om deze ondernemingen, die vooral handelsgoederen aankopen zoals o.m. kleinhandelaars en horecazaken, en die daarbij liquiditeitsproblemen ondervinden, de helpende hand te kunnen reiken.

Wat is het? 

Er kunnen twee leningen worden aangevraagd en toegekend: voor leningen tot 50.000,00 € wordt 80% van de voorgelegde facturen als lening aanvaard, voor leningen die dit bedrag te boven gaan wordt voor het overschrijdende gedeelte 50% van de voorgelegde facturen aanvaard. 

De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maand voor leningen tot 50.000,00 € en tot 36 maand boven dat bedrag. Hert minimumbedrag van een lening is 10.000,00 €, het maximumbedrag 750.000,00 €.

De rente bedraagt 1%.

De facturen waarvoor de lening kan worden aangevraagd, moeten betrekking hebben op de periode tussen 1 januari 2021 en 1 augustus,12 u.

Welke ondernemingen komen in aanmerking? 

Op de afsluitingsdatum van de lening, moet de onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Natuurlijke personen en rechtspersonen met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
  • De onderneming moet een ‘actieve’ onderneming zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • De onderneming mag geen achterstallige betalingen hebben bij RSZ of BTW, tenzij met een correct nageleefd afbetalingsplan
  • Geen achterstand bij de betaling van lopende kredieten  bij bankinstellingen, tenzij een wettelijk voorzien betalingsuitstel ten gevolge van de coronacrisis
  • Enkel ondernemingen die op 31/12/2019 ‘gezond’ waren, komen in aanmerking
  • De onderneming beschikt over onvoldoende liquiditeiten en kan deze niet verkrijgen via een normale bankfinanciering

Hoe wordt de heropstartlening berekend? 

De berekening gebeurt op basis van de roosters 81 t/m 83 van de btw-aangifte, en de referentieperiode is het jaar 2019. Het bedrag van de lening wordt beperkt tot maximum 25% van de geboekte handelsgoederen (rooster 81 van de btw-aangifte), met een maximum van 750.000,00 €. Maximum 25% van het te ontlenen bedrag mag betrekking hebben op de aankoop van diverse goederen en diensten (rooster 82) en investeringen (rooster 83). 
Ondernemingen die in hoofd-of bijberoep pas in  2019 zijn opgestart kunnen maximum 50.000,00 € ontlenen.

Hoe vraag je de lening aan? 

Dit kan uitsluitend via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en dit vanaf 1 juni 2021.

Let op: de deadline voor de aanvraag is 1 augustus 2021 , 12:00 u.
 

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34