• by: Prymacc
 • June 8th, 2021
 • Category:

Een groen wagenpark voor je onderneming?


De Ministerraad heeft enkele weken geleden een voorontwerp van wet goedgekeurd m.b.t de vergroening van het wagenpark van de ondernemingen. Eén van de ambities van het regeerakkoord was immers om tegen 2026 alle bedrijfswagens ‘broeikasgasvrij’ te maken: elektrische wagens zorgen immers voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot én minder geluidsoverlast. Het kan onze gezondheid alleen maar ten goede komen. Maar: uit de statistieken blijkt dat begin 2021 amper 2% van het bedrijfswagenpark elektrisch is. De regering neemt door dit wetsontwerp de nodige maatregelen om een versnelling door te voeren.

Waarover gaat het? 

De Minister van Financiën neemt in zijn wetsontwerp drie belangrijke stappen op, met inachtneming van een ruime overgangsperiode, zodat én particulieren én ondernemingen de juiste beslissingen kunnen nemen.

De eerste stap: koolstofemissievrije bedrijfswagens aantrekkelijker maken dan de fossiele varianten.

Betekent dit dat het vanaf 2026 verboden is om nog rond te rijden met een wagen op fossiele brandstof? Uiteraard niet, iedereen behoudt de vrije keuze, maar het gebruik er van zal ontmoedigd worden door de geleidelijke vermindering van de fiscale aftrek van ‘vervuilende’ wagens… 
De beperking van de aftrek van personenwagens op fossiele brandstof verloopt in fasen:

 • Voor de wagens aangeschaft voor 1 juli 2023 verandert er niets aan de huidige aftrekregeling
 • Voor wagens aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 wordt de aftrekbaarheid herleid tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% in 2028
 • Voor wagens die koolstofemissievrij worden aangeschaft, zal vanaf 2027 wel de aftrekbaarheid afgebouwd worden:
  • 100% aftrek indien aangeschaft vanaf 2026
  • 95% aftrek indien aangeschaft vanaf 2027
  • 90% aftrek indien aangeschaft vanaf 2028
  • 82,5% aftrek indien aangeschaft vanaf 2029
  • 75% aftrek indien aangeschaft vanaf 2030
  • 67,5% indien aangeschaft vanaf 2031

Ook voor de zogenaamde ‘hybride’ bedrijfswagens zijn er wijzigingen: om het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, zal voor dat soort wagens die aangeschaft worden vanaf 1 januari 2023 de aftrekbaarheid van benzine en dieselkosten beperkt worden tot 50%.

Tweede stap: stimuleren van laadpalen.

 • Voor particulieren is een belastingvermindering op de investering van een nieuwe laadpaal voorzien van 45% indien aangeschaft tussen 01 september 2021 en 31 december 2022, 30% in 2023 en 15% in 2024, met een maximum van 1.500,00 € per laadpaal en per belastingplichtige. 
  Let wel: 
  • het moet gaan om een zogenaamd intelligent laadstation, dat laadtijd en laadvermogen stuurt, en dat enkel gebruik maakt van groene stroom. Het laadstation moet dus ook goedgekeurd worden door een erkend keuringsmechanisme.
  • het laadstation moet in voornoemde periode ook effectief betaald zijn. 
 • Voor ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 de investeringen doen is een aftrek van 200% voorzien. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 zal dat 150% zijn. Niet onbelangrijke bijkomende voorwaarde: de laadinfrastructuur moet vrij toegankelijk zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel daarbuiten, uiteraard tegen betaling. 
 • De aanschaf van nieuwe, CO2-vrije vrachtwagens wordt aangemoedigd door een verhoogde investeringsaftrek , maar pas vanaf 2023. Dan bedraagt het tarief 35%, om geleidelijk te dalen tot 18,5% in 2026. Noteer dat de bestaande vrijstelling van bijzondere accijns op professionele diesel terzelfdertijd zal worden afgebouwd. 

Derde stap: aanpassing van het mobiliteitsbudget.

Enkele weken geleden publiceerden we hier al een overzicht van het mobiliteitsbudget, dat op zijn zachtst gezegd enigszins ingewikkeld mag genoemd worden. Het is de intentie van de regering dit plan uit te breiden, eenvoudiger én soepeler te maken. Zo zal o.a. de voorwaarde om tot een bepaalde functiecategorie te behoren, wegvallen, en wordt de ‘zachte mobiliteit’ uitgebreid: financieringskosten voor de aanschaf van fietsen, elektrische steps, abonnementen openbaar vervoer van gezinsleden, een voetgangerspremie ed. zouden binnenkort tot de mogelijkheden behoren.

Tot slot: een kritische noot…

Op zich verdienen deze maatregelen zeker alle lof. Onze leefomgeving gaat hier zeker baat bij hebben. Samen met Michel Maus, fiscaal expert en professor VUB, vragen wij ons toch af: wie gaat dit allemaal betalen? Want er volgt zeker een zware budgettaire impact: niet voor niets wordt de bedrijfswagen, en bij uitbreiding elke wagen in België, een fiscale melkkoe genoemd, volgens Febiac goed voor meer dan 21 miljard inkomsten in 2019, waarvan 6 miljard inkomsten van accijnzen op brandstof.

Tel de daling van inkomsten uit fossiele brandstof op bij de vermindering van de inkomsten door deze fiscale stimuli: benieuwd hoe men dit gaat oplossen in toch al voor bedrijven onzekere Coronatijden….

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34