• by: Prymacc
 • May 19th, 2021
 • Category:

Het mobiliteitsbudget: een stand van zaken


Mobiliteit, zowel het goederen- als personenvervoer, is de draaischijf van onze economie en onze maatschappij. De groeiende verkeersdruk heeft de overheid aangezet tot het nemen van een aantal maatregelen, waaronder het mobiliteitsbudget, dat zijn intrede deed in maart 2020.

Wat is het?

Het mobiliteitsbudget is een jaarlijks budget dat werknemers de mogelijkheid biedt om via drie pijlers op zoek te gaan naar een alternatief voor de klassieke firmawagen.

 • In de 1ste pijler kiest de werknemer nog altijd voor een firmawagen, maar dan wel voor een milieuvriendelijke variant. Het ‘overschot’ mag hij besteden in pijler 2.
 • Binnen de 2de pijler kan de werknemer kiezen voor andere duurzame vervoersmiddelen, zoals een fiets, carpooling, openbaar vervoer. Is het budget niet opgebruikt, dan kan hij dat opnemen in de 3de pijler.
 • De 3de pijler voorziet in een ‘restsaldo’ in cash, dat slechts één keer per jaar mag uitgekeerd worden en onderworpen wordt aan bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%..

Hoe wordt het mobiliteitsbudget berekend?

Het uitgangspunt is de totale jaarlijkse bruto kostprijs voor de werkgever van de financiering en het gebruik van een klassieke bedrijfswagen: de total cost of ownership (TCO), na aftrek van de eventuele eigen bijdrage van de werknemer..

In de TCO zitten alle aan de wagen gerelateerde kosten: huur, jaarlijkse afschrijving van 20% , financiering, brandstof, onderhoud, carwash, verzekering, niet-aftrekbare btw enz…. 

In principe is het budget per individuele werknemer te bepalen, maar onder bepaalde voorwaarden kan het ook op niveau van de functiecategorie.

Voor werknemers die al over een bedrijfswagen beschikken, kan de TCO uiteraard berekend worden, voor werknemers die nog niet over een bedrijfswagen beschikken, maar er wel voor in aanmerking komen, zijn er verschillende mogelijkheden: 

 • ofwel krijgt de werknemer een bepaald budget:
  per maand (bij leasingformules)of op jaarbasis (bij aankoop)
 • ofwel kan de werknemer kiezen uit bepaalde types bedrijfswagens op basis van een door de werkgever samengestelde lijst. Het mobiliteitsbudget wordt dan fictief bepaald op basis van de bedrijfswagen die de werknemer zou hebben gekozen en deze niet neemt. De werkgever moet op basis van die keuze dan de TCO vaststellen.

Kan elke werknemer genieten van het mobiliteitsbudget?

Neen: enkel die werknemers die bij hun werkgever over een bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van het mobiliteitsbudget. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen niet instappen in het systeem, tenzij ze ook als werknemer binnen het bedrijf over een bedrijfswagen beschikken of er voor in aanmerking komen. Een werknemer is evenmin verplicht om in het systeem te stappen. Indien hij dat wenst kan hij gewoon verder blijven gebruik maken van zijn bedrijfswagen.

Is de werkgever verplicht om het mobiliteitsbudget in te voeren?

Neen: het initiatief voor de invoering van het mobiliteitsbudget gaat uit van de werkgever. De werkgever beslist om al dan niet de mogelijkheid aan te bieden om de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Hij kan trouwens het systeem ook niet zomaar van de ene dag op de andere invoeren : de belangrijkste voorwaarde is dat hij in een periode van minstens 36 maanden voorafgaand aan de invoering van het
mobiliteitsbudget, één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking heeft gesteld van één of meerdere werknemers.

Wat is de procedure?

De introductie van het mobiliteitsbudget kan gebeuren via een
collectieve arbeidsovereenkomst of een individuele overeenkomst, maar ook via een zogenaamde policy of zelfs via een gebruik. De werkgever moet erover waken dat alle werknemers op de hoogte worden gebracht. De aanvraag door de werknemer is pas mogelijk van zodra de werkgever het systeem van het mobiliteitsbudget heeft ingevoerd in zijn onderneming. De aanvraag door de werknemer dient schriftelijk te gebeuren, via brief of per mail..

De formele aanvraag van de werknemer en de positieve beslissing van de werkgever vormen samen een overeenkomst die deel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst moet het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget vermelden, en ook uitdrukkelijk vermelden dat de werknemer niet langer kan genieten van een aantal sociale en fiscale vrijstellingen in het kader van woon-werkverkeer, zoals bv.de werkgeverstussenkomst in de kosten van openbaar vervoer. 

De overeenkomst krijgt daardoor het statuut van sociaal document, en zal bij niet naleving van de voorschriften door de sociale inspectie gesanctioneerd worden. Die sancties zijn niet min: het verlies van de specifieke sociale en fiscale behandeling van het mobiliteitsbudget wordt dan aangemerkt als loonvoordeel en zal onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Is het mobiliteitsbudget voordelig?

Zeker wel. Naast het gunstig effect op mobiliteit, milieu én de keuzemogelijkheid van de werknemer, is er ook nog het fiscaal aspect. Elke van de 3 voornoemde pijlers heeft zijn eigen regime:

 • de milieuvriendelijke wagen uit de eerste pijler geniet dezelfde fiscale en sociale behandeling als een klassieke bedrijfswagen
 • de duurzame vervoermiddelen van de 2de pijler zijn volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing; voor de werkgever is het een volledig aftrekbare beroepskost
 • het cash overschot van de 3de pijler is volledig vrijgesteld van belasting, maar wel onderworpen aan een speciale sociale zekerheidsbijdrage van 38,07%. Voor de werkgever is dit echter wel een volledig aftrekbare beroepskost.

Bovendien kan de werknemer pijler 1 en 2 links laten liggen, om direct over te stappen naar pijler 3, al moet hij dan wel wachten op de jaarlijkse afrekening om het cash saldo te innen. 

Conclusie

De berekening, de administratie, de talrijke voorwaarden en regeltjes maken de invoering van het mobiliteitsbudget in een onderneming op eerste zicht misschien minder aantrekkelijk, maar mits een goede begeleiding en omkadering is het mobiliteitsbudget zeker een aantrekkelijk alternatief voor de klassieke bedrijfswagen.  

 

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34