• by: Prymacc
 • March 18th, 2021
 • Category:

Het ‘Vriendenaandeel’: Vlaamse steun voor ondernemers


Met het Vriendenaandeel moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om rechtstreeks kapitaal te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Wat is het?

Sinds 11 februari 2020 kan een KMO vennootschap KMO onder bepaalde voorwaarden ‘Vriendenaandelen’ uitgeven en op die manier tot 300.000 EUR extra kapitaal ophalen. 
Particuliere investeerders (de vriendenaandeelhouder) krijgt in ruil voor zijn investering gedurende 5 jaar een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag. 


Wie komt in aanmerking als investeerder (vriendenaandeelhouder)?

De vriendenaandeelhouder moet op de datum van onderschrijving van het Vriendenaandeel voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest
 • Hijzelf, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, mogen geen mandaat hebben in de  begunstigde KMO
 • Geen werknemer zijn van de begunstigde KMO
 • Niet meer dan 10% (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de aandelen bezitten in de begunstigde KMO in de 24 maanden die aan de onderschrijving van het Vriendenaandeel voorafgaan. Deze beperking is eveneens van toepassing op de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner

Wat zijn de voorwaarden voor de KMO?

 • Kwalificeren als KMO:
  • Minder dan 250 werknemers
  • Jaaromzet niet hoger dan 50 miljoen EUR, balanstotaal niet hoger dan 43 miljoen EUR
  • Voldoen aan het zelfstandigheidscriterium, dus bij een participatie van 25% of meer in een andere onderneming, moeten deze criteria getoetst worden aan beiden ondernemingen samen
 • Bijkomende criteria: grosso modo
  • Een exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest
  • Geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn
  • Geen  immo-vennootschap zijn voor eigen onroerend goed of waarin de vriendenaandeelhouder, de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of hun kinderen een bestuursmandaat bekleden of hieruit inkomsten hebben, en dit gedurende de laatste 24 maanden. 
  • Geen managementvennootschap
  • Niet beursgenoteerd
  • Geen kapitaalvermindering in de laatste 24 maanden 
  • Geen rechtstreekse deelneming of betalingen aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs
 • Deze voorwaarden moeten gedurende 60 maanden na volstorting van het Vriendenaandeel worden aangehouden.

Wat met de inbreng zelf?

Het Vriendenaandeel moet een nieuw aandeel zijn, en op naam, inbreng in natura is uitgesloten. Het moet ook volledig volstort worden, en deze volstorting mag niet gebeurd zijn voor 11 februari 2020.


Procedure

Binnen een termijn van 3 maanden na de volstorting moet er een uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel worden opgemaakt en geregistreerd. 

Om de particuliere investeerder te beschermen moet er overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag worden opgesteld over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen. Dit verslag moet positief worden beoordeeld door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Dit verslag wordt als bijlage bijgevoegd bij de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel.


Hoeveel bedraagt mijn voordeel als investeerder?

Het belastingkrediet bedraagt 2,5% per jaar, globaal gespreid over vijf jaar, pro rata te berekenen vanaf de dag van volstorting, en met een maximum per investeerder van 75.000,00 € over de ganse periode . In de meeste optimale omstandigheden bedraagt het rendement over 5 jaar dus 12,5% van het geïnvesteerde kapitaal.  


Zitten er addertjes onder het gras?

Jazeker. Het wetgevend kader regelt niets m.b.t de uiteindelijke exit. Je kan dus  wel degelijk je geld verliezen en je hebt geen zekerheid hebben rond de vergoeding van je aandelen na de periode van 5 jaar.   Je kan zeker overwegen om een Win Win lening te nemen om zo je eigen vermogensbehoefte op te bouwen. 

Zijn er betere alternatieven?

Het stelsel van de Win Win leningen en de Federale Taks Shelters via crowdfunding platformen zijn op het eerste zicht interessanter.  Bij de Win Winlening is de fiscale compensatie even groot en is er duidelijkheid over het wettelijk kader op het einde van de lening.  Federale Tax Shelter  levert een belastingvoordeel van 30-40% op en is een beter afgestemd op de reële risico’s verbonden aan de investering in aandelen.

Toch heeft het Vriendenaandeel een andere invalshoek en is het vooral gericht op vermogende familieleden die mee willen aanschuiven bij het beleid,  daarbij de eerste vijf  jaar een fiscaal voordeel krijgen, en meedrijven op een exit of dividend.  Gaat dit een succesverhaal worden? Dat valt eerder te betwijfelen. 

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34