• by: Prymacc
  • April 19th, 2021
  • Category:

Inhoudingsplicht: betaal de factuur van uw (onder)aannemer geen tweede keer!


Wanneer u beroep doet op een aannemer voor het uitvoeren van werk in onroerende staat (bouw-of verbouwingswerkzaamheden, maar ook bepaalde reinigings- en onderhoudswerken), dan verplicht de Belgische wetgeving u om na te gaan of uw(onder)aannemer wel zijn betalingsverplichtingen t.o.v. de overheid (RSZ, fiscus)voldoet.

Indien blijkt dat de (onder)aannemer schulden heeft, dan kan de FOD Financiën en/of de RSZ u als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden indien u de inhoudingsplicht op de facturen niet respecteert. 

De inhoudingsplicht beperkt zich niet tot de relatie tussen twee aannemers, maar is eveneens van toepassing in de relatie tussen eender welke onderneming (eenmanszaak, vennootschap)die werk in onroerende staat voor beroepsdoeleinden laat uitvoeren, en zijn of haar aannemer. Daarentegen is de inhoudingsplicht niet van toepassing in de relatie tussen een privé persoon en aannemer, wanneer de werken uitsluitend voor privé doeleinden bestemd zijn.

Recent is de inhoudingsplicht eveneens van toepassing  voor de levering van stortklaar beton, de bewakingssector en bepaalde activiteiten in de vleessector.

Hoe kan u checken of uw (onder)aannemer schulden heeft?

Dat is vrij eenvoudig : ga naar de website www.checkinhoudingsplicht.be, en geef daar het ondernemingsnummer van uw aannemer. Als alles goed is blijven de vakken groen of grijs. Indien er een probleem is kleurt het vak rood. 

Let wel: dit is altijd een momentopname, met een geldigheidsdatum. Betaalt u nadien, dan moet u opnieuw checken.
Tip: druk het attest van consultatie van de inhoudingsplicht af, en bewaar het bij uw factuur.

Wat indien blijkt dat er een schuld is en u moet inhouden? 

Het bedrag dat u moet inhouden zal afhangen van het bedrag van de factuur. Voor een fiscale schuld moet u 15% van het factuurbedrag, exclusief btw, inhouden. Voor de RSZ is dat 35%.

Wat zijn de sancties? 

Betaalt u een factuur volledig aan de aannemer, zonder rekening te houden met zijn/haar openstaande schuld, dan kan de overheid bij u komen aankloppen voor de schuld van de aannemer, m.a.w.: u wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van die aannemer ten belope van zijn/haar factuur, exclusief btw.
Maar daar blijft het allicht niet bij: naast 100% van het factuurbedrag, kan ook nog eens een boete opgelegd worden gelijk aan het dubbel van het bedrag dat u had moeten inhouden.

Conclusie: het belang om de inhoudingsplicht te checken vooraleer uw (onder)aannemer te betalen, kan niet overschat worden. U vermijdt op die manier een gepeperde rekening achteraf!

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34