• by: Prymacc
 • April 7th, 2021
 • Category:

Managementvergoedingen: onbeperkt aftrekbaar?


De bedrijfsleider van een vennootschap oefent een mandaat uit, en wordt hiervoor vergoed. Door de oprichting van een tweede vennootschap wordt voor de werkzaamheden van de bedrijfsleider een rechtspersoon geplaatst tussen de ‘werkvennootschap’ en de bedrijfsleider, de zogenaamde ‘managementvennootschap’. Deze laatste gaat de prestaties van de bedrijfsleider factureren aan de werkvennootschap, en dat kan zo een aantal fiscale voordelen opleveren.

Wat is het fiscaal voordeel van het werken met een managementvennootschap?

De belangrijkste reden om te werken met een managementvennootschap is optimalisatie. Wie als bedrijfsleider-natuurlijk persoon- een vergoeding krijgt uit de werkvennootschap, betaalt personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. De progressiviteit van de tarieven in de personenbelasting is echter groter dan in de vennootschapsbelasting, en kan dus in bepaalde omstandigheden door de mogelijkheid tot optimalisatie een fiscaal voordeel opleveren. 

Managementfees

Via de managementvennootschap factureert de bedrijfsleider zijn prestaties aan de werkvennootschap.  Hiervoor wordt in de regel een overeenkomst opgesteld, waarover ook btw wordt aangerekend.

 Onder welke voorwaarden zijn managementfees bij de werkvennootschap aftrekbaar?

 • Inzake Directe belastingen:
  Art.49 WIB 92 stelt vier voorwaarden:
  • Noodzakelijk verband met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid
  • Gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk
  • Gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
  • Verantwoord zijn wat de echtheid en het bedrag betreft
 • Inzake btw: KB 1, artikel 5§1,6° legt de verplichting op facturen voldoende te detailleren

 Managementfees: dus toch niet aftrekbaar zonder meer?

De fiscus verwerpt onredelijke of niet-marktconform vergoedingen.
Het is dus zaak:

 • Managementcontracten zo concreet mogelijk op te stellen
 • Eventueel een vaste datum te geven door het contract te laten registreren
 • Prestaties concreet te omschrijven
 • Vergoeding objectief af te stemmen op daadwerkelijk geleverde prestaties
 • Vergoeding marktconform vast te stellen

Noteer dat omtrent deze problematiek nogal wat rechtspraak is, die echter niet altijd even rechtlijnig is. Zaak dus om je contract zo goed mogelijk te onderbouwen.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34