• by: Prymacc
  • February 17th, 2021
  • Category:

Opheffing bescherming bedrijven tegen faillissementen


Eén van de maatregelen die de regering vorig jaar heeft genomen was de bescherming, onder voorwaarden, van bedrijven tegen een faillissement, het zogenaamde moratorium

Dit betekende dat bedrijven o.m. niet failliet konden worden verklaard, tenzij in zeer specifieke gevallen, of op eigen aanvraag. De maatregel was van toepassing tot 31/01/2021. 

De federale regering heeft recent beslist deze periode niet langer te verlengen, vanuit het standpunt dat er meer beroep dient gedaan te worden op de procedure van gerechtelijke organisatie, in plaats van door de bescherming tegen faillissement de bedrijven in een kunstmatige overlevingsbubbel te houden, waarbij de schuldeisers op hun beurt in een benarde financiële situatie dreigden te belanden. Zij hadden weinig of geen verhaal: bewarend of uitvoerend beslag op de activa van de schuldenaar was niet mogelijk.

In plaats daarvan wordt dus nu geopteerd voor een versoepeling van de gerechtelijke procedure.
  • Toegang tot de procedure wordt minder streng. Ondernemingen zullen hun dossier achteraf nog kunnen aanvullen .
  • Voor schuldeisers die kortingen toestaan, zou er een fiscale tegemoetkoming komen
  • De schuldenaar zou kunnen beroep doen op een gerechtsmandataris om te bemiddelen met de schuldeisers
OPGELET
Bij dit alles mag toch niet uit het oog worden verloren dat in bepaalde gevallen de bestuurders van ondernemingen persoonlijk én hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schulden van de onderneming. Dat is o.m. het geval als ze niet tijdig aangifte doen van het faillissement en de activiteit van de onderneming gewoon zouden verder zetten, of nog, wanneer ze de activiteit verder zetten zonder redelijke vooruitzichten om de activiteiten te kunnen behouden.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34