• by: Prymacc
  • September 21st, 2021
  • Category:

Je onderneming oprichten met Startmybusiness: iets voor jou?


Startmybusiness is een elektronisch platform dat de mogelijkheid biedt een onderneming op te richten in België zonder fysiek bij de notaris langs te gaan. Het platform is tot stand gekomen onder invloed van de Europese Richtlijn 2019/1151, waardoor het voor EU-burgers makkelijker wordt om in eender welke EU-lidstaat een onderneming op te richten.

Voor welke ondernemingen?

Voorlopig kan deze procedure alleen voor een BV, CV of NV naar Belgisch recht, in een latere fase zouden ook andere ondernemingsvormen aan bod komen.

Heb ik nog een notaris nodig?

Uiteraard wel: in België heb je een authentieke akte nodig voor de oprichting van een Bv, CV of NV, inhoudelijk wordt daar niks aan gewijzigd. Enkel de procedure wordt vereenvoudigd: via het platform kan je op voorhand alle nodige documenten en gegevens aanreiken, en kan je de akte uiteindelijk ook digitaal ondertekenen.

Heb ik nog een accountant nodig?

In tegenstelling tot vroeger heb je, met uitzondering voor bepaalde vennootschapsvormen (zoals bijvoorbeeld een NV), geen ‘wettelijk minimumkapitaal’ meer nodig, maar uiteraard moet er wel voldoende eigen vermogen zijn om de vennootschap te kunnen laten werken. Dit ‘startkapitaal’ kan bestaan uit geld,  natura, knowhow of zelfs arbeid, en de berekening ervan wordt opgenomen in het zogenaamde ‘financieel plan’, dat op voorhand moet voorgelegd worden aan de notaris. Een financieel plan is een belangrijk document , want het zal ook je aansprakelijkheid als oprichter bepalen, en je laat het dus ook opstellen door een cijferberoeper, je accountant.

Je hebt dus zeker nog én een notaris én een accountant nodig, zoals voorheen. Als accountantskantoor kunnen wij je bovendien ook daadwerkelijk bijstaan bij elke stap die je neemt op het Startmybusines platform.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34