• by: Prymacc
  • April 29th, 2021
  • Category:

Verkoop via webshop: nieuwe BTW-regelgeving vanaf 1 juli 2021!


De nieuwe Europese regels inzake afstandsverkopen zijn recent opgenomen in het Belgisch Btw-Wetboek, en brengen ingrijpende wijzigingen met zich mee voor handelaars met een webshop en bepaalde dienstverleners.

Waarover gaat het? 

Verkopen op afstand zijn in feite gewone verkopen van handelsgoederen aan particulieren met een domicilie in de EU, maar buiten België, en waarbij de handelaar voor het vervoer zorgt. De regeling kan eveneens van toepassing zijn voor beroepsmatige klanten in een andere EU-lidstaat die niet over een geldig btw nummer beschikken. De verkoop via een webshop is daar een typisch voorbeeld van. Vraag is: welke btw is verschuldigd op dergelijke levering: Belgische BTW, of BTW in het land van bestemming, want volgens de algemene regel is voor een levering met vervoer de btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen. 
In principe zou dus voor dergelijke levering telkens de btw van de andere lidstaat verschuldigd zijn, met alle gevolgen van dien: de handelaar zou dan in elke lidstaat voor dergelijke leveringen een btw-nummer moeten aanvragen.

Om dit te vermijden was een speciale regeling van toepassing voor dergelijke verkopen. Bleef het bedrag dat de handelaar in eenzelfde jaar aan zo’n verkopen had gedaan, onder een bepaalde drempel, dan mocht gewoon de Belgische btw aangerekend worden. Dat bedrag, het zogenaamde drempelbedrag, was verschillend van lidstaat tot lidstaat, maar varieerde gewoonlijk tussen 35.000,00€ en 100.000,00 € per jaar én werd bekeken per lidstaat.

Daar komt nu verandering in.

Hoe werkt het vanaf 1/07/2021?

Alle bestaande drempels worden afgeschaft, en beperkt tot 10.000,00 € per jaar. Deze drempel geldt echter niet langer meer per lidstaat, maar voor alle lidstaten samen. Dat betekent dat, vanaf het moment dat in een bepaald jaar voor méér dan 10.000,00 € in totaal dergelijke verkopen worden gerealiseerd, de btw in het land van bestemming zal verschuldigd zijn.

Ter verduidelijking, het gaat hier om:

  • Verkopen in een andere EU-Lidstaat , met uitzondering van nieuwe wagens, tweedehandsgoederen en accijnsgoederen.
  • Aan klanten:
    • Die particulier zijn
    • Of beroepsmatige klanten zijn maar niet over een geldig btw nummer beschikken: bv: kleine ondernemingen, bepaalde vrije beroepen, bepaalde overheidsinstellingen. Voor transacties tussen btw-plichtigen verandert er niets ( de zogenaamde B2B transacties).
  • Waarbij de handelaar het vervoer doet of laat doen. Noteer dat voor verkoop via webshop er sowieso van uit gegaan wordt dat de handelaar hier voor zorgt, ook al rekent hij bijvoorbeeld verzendkosten aan.

Een btw- nummer in de andere lidstaat is dus altijd verplicht vanaf 01/07/2021?

Neen. Dat mag, maar moet niet.

Voor leveringen tot 10.000,00 € blijft de Belgische btw verschuldigd. Eenmaal deze drempel overschreden, is de btw van de andere Lidstaat verschuldigd, en hiervoor kan beroep gedaan worden op het OSS systeem ( One Stop Shop).

Kort gezegd komt het hier op neer, dat u op de factuur de btw aanrekent van de Lidstaat van bestemming, volgens het tarief van dat EU land, en dat deze btw afgedragen én betaald wordt via een aangifte in België: u vermijdt dus de kosten en administratieve last van een btw nummer in het buitenland. Merk op dat de uitreiking van een factuur voor dergelijke verkopen verplicht is.

Het systeem is niet enkel van toepassing op de levering van goederen, maar ook voor bepaalde diensten waarvoor de btw verschuldigd is in de Lidstaat van de particuliere klant. Dat gaat vooral over elektronische diensten, maar ook bijvoorbeeld over de verhuur van een wagen. 

Noteer dat in dat geval ook deze diensten moeten meegeteld worden voor de berekening van de drempel van 10.000,00 €.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34