• by: Prymacc
 • March 16th, 2021
 • Category:

Winwinlening


Sinds 1 september 2006 kunnen particulieren een belastingvermindering in de personenbelasting genieten wanneer zij een 'Winwinlening' toekennen aan een KMO.

Wat is het?
Een particulier kan tot 75.000,00 € lenen aan een Vlaamse KMO gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar, en krijgt hiervoor jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal. Kan de KMO de lening niet terugbetalen, dan kan de kredietgever tot maximum 40% van het nog verschuldigde bedrag terugkrijgen via een éénmalig belastingkrediet. De wettelijke interestvoet voor 2021 bedraagt 1,75%. De rente van een winwinlening die dit jaar afgesloten wordt mag tussen 0,875% en 1,75% liggen.


Wie komt in aanmerking als kredietgever?

Op de afsluitingsdatum van de lening, moet de kredietgever aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Natuurlijke persoon met fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest
 • Hijzelf, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, mogen geen mandaat hebben in de  begunstigde KMO
 • Geen werknemer zijn van de begunstigde KMO
 • Niet meer dan 5 % (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de aandelen bezitten in de begunstigde KMO 
 • Mag zelf geen kredietnemer zijn van een Winwinlening

Wie komt in aanmerking als kredietnemer?

 • Kwalificeren als KMO:
  • Minder dan 250 werknemers
  • Jaaromzet niet hoger dan 50 miljoen EUR, balanstotaal niet hoger dan 43 miljoen EUR
  • Voldoen aan het zelfstandigheidscriterium, dus bij een participatie van 25% of meer in een andere onderneming, moeten deze criteria getoetst worden aan beiden ondernemingen samen
 • Bijkomende criteria: 
  • Alle KMO’s komen in aanmerking, dus ook natuurlijke personen, vrije beroepen en bijberoepen.
  • VZW’s komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze een economische activiteit uitoefenen
  • De exploitatiezetel moet in Vlaanderen gelegen zijn

Wat zijn de voorwaarden m.b.t. de lening zelf?

 • Het is een achtergestelde lening, de kredietgever komt ingeval van faillissement in de volgorde achter de andere schuldeisers
 • Er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden:
  • Aflossingen om de maand, om de drie maand, per halfjaar en zelfs per jaar
  • Terugbetaling in één keer op het einde van de afgesproken  termijn (5 of 10 jaar).  
  • Winwinleningen die normaliter in 2020 zouden aflopen, kunnen door de partijen verlengd worden voor een termijn van 1 tot 2 jaar, waarbij onder bepaalde voorwaarden toch het belastingkrediet van 2,5% voor de kredietgever behouden blijft.
  • Vervroegde terugbetaling is eveneens mogelijk
 • Het uitgeleende bedrag is maximum 75.000,00 € per kredietgever
 • De kredietnemer kan maximum 300.000,00 € lenen
 • Vaste rentevoet, en op de rente is roerende voorheffing verschuldigd. De formaliteiten hiervoor moeten vervuld worden door de KMO.

Procedure
Na indiening van de ondertekende akte en aflossingstabel, wordt een fiscaal attest uitgereikt

Wat is mijn voordeel als kredietgever?

Naast de rente, is er ook een fiscaal voordeel:

 • Jaarlijks belastingkrediet van 2,5% gedurende de ganse looptijd van de lening over een bedrag van maximum 75.000,00 € , wat neerkomt op 1.875,00 € per jaar per kredietgever.
 • Eenmalig belastingkrediet op het openstaand saldo indien de lening definitief verloren gaat:
  • 40 % voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 en uiterlijk 31 december 2021
  • 30% voor de overige winwinleningen

Conclusie

In vergelijking met het vriendenaandeel biedt de Winwinlening zeker een aantal voordelen: de procedure is vrij eenvoudig, veel soepeler,  en voor de kredietgever is er een – weliswaar beperkte- bescherming ingeval de lening niet gerecupereerd kan worden. Voor de kredietnemer is er geen gedoe met kapitaalverhoging, aandelen enz, en niet te vergeten: dit systeem is toegankelijk voor vrijwel elke zelfstandige: vennootschap, eenmanszaak en in een aantal gevallen zelfs voor VZW’s.

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34