• by: Prymacc
  • October 12th, 2021
  • Category:

Fundamentele btw-wijzigingen in de zorgsector vanaf 1 januari 2022: moeten we ons zorgen maken?


Op 1 juli werd een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor een aantal vrijstellingen in de zorgsector op de helling komen te staan.

Waarover gaat het?

Sinds mensenheugenis voorziet het btw wetboek in artikel 44 in een ruime vrijstelling inzake btw voor de zorgsector: prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, zelfstandige vroedvrouwen, verpleeg- en zorgkundigen, en bepaalde gereglementeerde paramedische beroepen. 
Onder invloed van Europese regelgeving, en diverse arresten van het Europees Hof van Justitie, werd in 2016 een eerste wetswijziging doorgevoerd: niet therapeutische esthetische chirurgie werd niet langer vrijgesteld van btw. Een en ander had tot gevolg dat het Grondwettelijk Hof van oordeel was dat die  wetswijziging het gelijkheidsbeginsel schond, en de wetgever zich verplicht zag de vrijstelling van artikel 44, §1 aan te passen aan de Europese normen.

Worden zorgverleners dan btw plichtig?

Ja en neen. Waar in het verleden de vrijstelling van artikel 44,§1 Wb-btw vooral verbonden was aan de nomenclatuur en de “geregelde werkzaamheid” van de zorgverstrekker , wordt die band in de nieuwe regeling eigenlijk doorgeknipt en wordt vooral gekeken naar de aard van de zorg: enkel die behandelingen die een therapeutisch karakter hebben worden nog vrijgesteld.
Zo zal bijvoorbeeld een kinesist, die ook personal coaching doet, nog altijd vrijgesteld zijn voor de handelingen die hij verricht met een therapeutisch doel, maar allicht niet langer voor de personal coaching. Hij wordt dus een gemengde belastingplichtige. Dito voor een arts die een medisch onderzoek verricht in het kader van het verkrijgen van een levensverzekering: ook daar is er volgens de memorie van toelichting geen therapeutisch doel, en dus ook niet langer een vrijstelling van btw.

Wat is een ‘therapeutisch doel’?

Voor een duidelijke omschrijving van dit begrip is het wachten op de circulaire van de Centrale Administratie BTW die van de wetgever opdracht heeft gekregen, in overleg met de verschillende sectoren,  een circulaire uit te werken, die nog voor het einde van het jaar zal verschijnen. 

Moeten we ons zorgen maken?

Ja en neen. Ja omdat er momenteel nog grote onduidelijkheid heerst omtrent de praktische invulling, zo kort voor de inwerkingtreding op 1 januari 2022. Ongetwijfeld zal één en ander een zwaardere administratieve last voor de betrokken zorgverleners met zich meebrengen. Neen, omdat de sector zelf betrokken wordt bij het uitwerken van de circulaire. De inbreng van de sector in deze kan niet overschat worden. 
 

Prymacc Logo
Onze missie is u te adviseren in de groei van uw onderneming. En daar gaan wij heel ver in. U bent geen dossier bij ons. Wij denken proactief met u mee.
KANTOOR BEGIJNENDIJK
Plankenbrug 60
3130 Begijnendijk
T: 016 25 50 45
F: 016 25 49 45
M: 0496 40 46 24
KANTOOR KEERBERGEN
Nachtegalendreef 3 bus A
3140 Keerbergen
Tel: 015 76 26 33
Fax: 015 76 26 34